Akademia

Kontakt

Filderstadt (Niemcy)
Jennifer Mayer
academy.filderstadt(at)
ecoclean.durr.com

 +49 (0) 711 7006-253

Monschau (Niemcy)
Andreas Zander
academy.monschau(at)
ecoclean.durr.com

 +49 (0) 2472 83-199

QuickLinks

Obszerne doradztwo

Oprócz klasycznych seminariów i szkoleń dotyczących określonych tematów oferujemy naszym klientom również możliwość skorzystania z indywidualnych usług doradczych. W kwestii formy i zakresu nie ma prawie żadnych granic. Treści dopasowujemy konkretnie do potrzeb naszych klientów, których wspieramy cennymi wskazówkami i trikami, np. w odniesieniu do optymalizacji wydajności lub poprawy uzyskiwanych przez klientów wyników mycia.

Przykłady indywidualnych usług doradczych:

  • Szkolenia dostosowane do wymagań klienta opracowywane są indywidualnie pod kątem tematów określonych przez użytkownika (np. specjalne roztwory dostosowane do danego urządzenia, bezpieczeństwo w obchodzeniu się z rozpuszczalnikami, dyrektywa VOC, ochrona przed wybuchem, konserwacja, usuwanie błędów, optymalizacja wyniku mycia i kontrola jakości).
  • Przeprowadzanie dni klienta w jego siedzibie
  • Wstępne próby, testy kompatybilności, analizy i doradztwo w zakresie użycia w przypadku problematycznych zadań związanych z myciem
  • Specjalne konstrukcje testowe w naszym centrum technicznym
  • Telefoniczna natychmiastowa pomoc

Factsheets do pobrania

Przykład: Indywidualne szkolenie użytkowników

Firma ze Stuttgartu posiada nowe urządzenie Dürr Ecoclean do mycia na bazie rozpuszczalnika, przeznaczone do mycia usługowego. Jeszcze przed dostarczeniem urządzenia i po zebraniu pierwszych doświadczeń z nim firma planuje przeprowadzenie szkolenia dla operatorów dostosowanego do wymagań tego urządzenia.